Zajęcia wspierające realizację podstawy programowej i zajęcia dodatkowe

Plan zajęć

w Niepublicznym Przedszkolu Sióstr Salezjanek

im. Aniołów Stróżów w Łomiankach na rok szkolny 2015/2016