Zajęcia wspierające realizację podstawy programowej i zajęcia dodatkowe

Plan zajęć

w Przedszkolu Niepublicznym Sióstr Salezjanek

im. Aniołów Stróżów w Łomiankach na rok szkolny 2020/21