Zajęcia wspierające realizację podstawy programowej i zajęcia dodatkowe

Plan zajęć dodatkowych

w Przedszkolu Niepublicznym Sióstr Salezjanek

im. Aniołów Stróżów w Łomiankach na rok szkolny 2023/24


KATECHEZA (PIĄTEK)

8.30-9.00 5-latki gr. pomarańczowa
9.00-9.30 6-latki gr. granatowa
9.30-10.00 6-latki gr.biała
10.00-10.30 5-latki gr. czerwona

 

ZAJĘCIA TANECZNE (PIĄTEK)

11.30-12.00 6-latki gr.biała
12.00-12.20 4-latki gr. żółta
12.20-12.50 5-latki gr. czerwona
12.50-13.20 5-latki gr.pomarańczowa
13.20-13.50 6-latki gr.granatowa
13.50-14.10 4-latki gr.zielona

 

J. ANGIELSKI (ŚRODA, PIĄTEK)

9.30-9.45 3-latki gr. niebieska
9.45-10.00 3-latki gr. fioletowa
10.00-10.30 6-latki gr. granatowa
10.30-11.00 5-latki gr. czerwona
11.10-11.25 4-latki gr. żółta
11.25-11.55 5-latki gr. pomarańczowa
11.55-12.10 4-latki gr. zielona
12.10-12.40 6-latki gr.biała

 

GIMNASTYKA (PONIEDZIAŁEK, ŚRODA)

9.30-9.45 3-latki gr. fioletowa
9.50-10.05 3-latki gr. niebieska
10.10-10.40 5-latki gr. pomarańczowa
10.45-11.05 4-latki gr. zielona
11.10-11.40 6-latki gr. biała
11.45-12.05 4-latki gr. żółta
12.10-12.40 5-latki gr. czerwona
12.45-13.15 6-latki gr.granatowa

 

RYTMIKA (WTOREK, CZWARTEK)

8.45-9.10 5-latki gr. czerwona
9.15-9.30 3-latki gr. fioletowa
9.35.9.50 3-latki gr. niebieska
9.55-10.20 5-latki gr. pomarańczowa
10.25-10.55 6-latki gr.biała
11.00-11.30 6-latki gr. granatowa
11.35-11.55 4-latki gr.żółta
12.00-12.20 4-latki gr. zielona

ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE dla dzieci sześcioletnich

wtorek 15.15  6-latki gr. pomarańczowa
środa 15.15 6-latki gr. czerwona