Ramowy rozkład dnia

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

7.00- 7.45

* Schodzenie się dzieci

* Zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci:  ruchowe, konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne,

 

7.45- 8.00

* Zabawy integracyjne, zabawy ze śpiewem

* Rozchodzenie się dzieci do sal pod opieką nauczyciela.

 

8.00 – 8.15 (3-latki gr. I, gr. II, 5-latki gr. I)

8.25-8.40 (4-latki gr. I, gr. II, 5-latki gr. II)

 

*  MODLITWA PORANNA, SŁÓWKO w Kaplicy

 

8.00- 8.20 (4-latki gr. I, gr. II, 5-latki gr. II)

8.40-9.00 (3-latki gr. I, gr. II, 5-latki gr. I)

* Zestaw ćwiczeń porannych, czynności higieniczno- porządkowe

* Śniadanie.

 

9.00 - 10.00

* Realizacja zadań edukacyjnych, poprzez zajęcia z całą grupą w następujących obszarach:

- Poznawanie i rozumienie siebie i otaczającego świata (aktywność poznawcza)

- Nabywanie umiejętności przez działanie (eksperymentowanie)

- Odnajdywanie swojego miejsca w grupie rówieśniczej, wspólnocie ( aktywność społeczna)

- Budowanie systemu wartości  chrześcijańskich ( aktywność religijna - katecheza)

- Rozwijanie umiejętności językowych i matematycznych ( aktywność językowa, matematyczna)

- Aktywność artystyczna ( zajęcia umuzykalniające, plastyka, teatr, film, sztuka, literatura)

- Aktywność ruchowa i zdrowotna ( zajęcia gimnastyczne, zabawy ruchowe, zasady bezpieczeństwa)

 

10.00 - 11.30

*Zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci na placu zabaw lub w sali, zabawy ruchowe, kształtowanie sprawności fizycznej, spacery, wycieczki tematyczne, eksperymenty, obserwacje przyrody.

* Spożywanie surowych warzyw i owoców - zasady zdrowego odżywiania.

* Indywidualne wspomaganie rozwoju dzieci.

* Czynności przygotowawczo- higieniczne. Zasady kulturalnego spożywania posiłków, poprawnej postawy przy stoliku, dyżury.

 

11.30-12.15 (3-latki gr. I, gr. II, 5-latki gr. I)

12.30 – 13.15 (4-latki gr. I, gr. II, 5-latki gr. II)

 Obiad, czynności higieniczno – porządkowe

 

12.15 – 14.30 Dzieci trzyletnie odpoczynek w formie leżakowania


13.15 - 14.15

* Zajęcia relaksacyjne, czytanie dzieciom, bajkoterapia

* Organizowanie sytuacji umożliwiających dzieciom poznawanie własnych możliwości i rozwijanie zainteresowań.  Praca indywidualna z dzieckiem zdolnym, wspomaganie rozwoju.

* Zabawy tematyczne, gry planszowe, zabawy proponowane przez dzieci w kącikach zainteresowań, rozmowy swobodne dzieci.

* Zajęcia dodatkowe: język angielski, terapia logopedyczna.

 

14.15- 14.35 (4-latki gr. I, gr. II, 5-latki gr. II) 15 min wcześniej

14.50-15.10 (3-latki gr. I, gr. II, 5-latki gr. I)

* Czynności przygotowawczo- higieniczne.

* Podwieczorek.

 

15.15- 17.00

* Zabawy dowolne w sali lub w ogrodzie.

* Rozwijanie zainteresowań i zdolności, wspomaganie rozwoju dzieci, praca indywidualna z dzieckiem.

* Indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju, praca z dzieckiem uzdolnionym

* Konsultacje z rodzicami ( raz w miesiącu w wyznaczonych przez nauczyciela terminach).

* Rozchodzenie się dzieci.