Ramowy rozkład dnia

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

7.00- 7.45

* Schodzenie się dzieci

* Zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci:  ruchowe, konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne,

 

7.45- 8.00

* Zabawy integracyjne, zabawy ze śpiewem

* Rozchodzenie się dzieci do sal pod opieką nauczyciela.

 

ŚNIADANIE

8.15 – 8.30  - 4-latki gr. niebieska, 4-latki gr. fioletowa

8.30 - 8.45 -6-latki gr. pomarańczowa; 3-latki (we własnych salach)

8.45 - 9.00 - 5-latki gr. żółta, 5-latki gr.zielona

9.00 - 9.15 - 6-latki gr.czerwona

 

*Słówko na dzień dobry

 

* Zestaw ćwiczeń porannych, czynności higieniczno- porządkowe

 

9.00 - 11.00

* Realizacja zadań edukacyjnych, zajęcia z całą grupą w następujących obszarach:

- Poznawanie i rozumienie siebie i otaczającego świata (aktywność poznawcza)

- Nabywanie umiejętności przez działanie (eksperymentowanie)

- Odnajdywanie swojego miejsca w grupie rówieśniczej, wspólnocie (aktywność społeczna)

- Budowanie systemu wartości  chrześcijańskich (aktywność religijna - katecheza)

- Rozwijanie umiejętności językowych i matematycznych (aktywność językowa, matematyczna)

- Aktywność artystyczna (zajęcia umuzykalniające, plastyka, teatr, film, sztuka, literatura)

- Aktywność ruchowa i zdrowotna (zajęcia gimnastyczne, zabawy ruchowe, zasady bezpieczeństwa)

 

11.00 - 11.30

*Zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci na placu zabaw lub w sali, zabawy ruchowe, kształtowanie sprawności fizycznej, spacery, wycieczki tematyczne, eksperymenty, obserwacje przyrody.

* II śniadanie

* Zasady kulturalnego spożywania posiłków, poprawnej postawy przy stoliku, dyżury.

* Indywidualne wspomaganie rozwoju dzieci.

* Zajęcia dodatkowe według osobnego planu dla każdej grupy

 

OBIAD

Czynności higieniczno – porządkowe

11.20-11.45 - 3-latki, gr. biała

11.45-12.15 - 4-latki gr. fioletowa i niebieska / 3-latki gr. granatowa - własna sala

12.15–12.45 - 6-latki gr. pomarańczowa

12.45-13.15 - 5-latki gr. żółta i zielona

13.15-13.45 - 6-latki gr. czerwona

 

 

12.15 – 14.30 Dzieci trzyletnie odpoczynek w formie leżakowania


13.15 - 14.15

* Zajęcia relaksacyjne, czytanie dzieciom, bajkoterapia

* Organizowanie sytuacji umożliwiających dzieciom poznawanie własnych możliwości i rozwijanie zainteresowań.  Praca indywidualna z dzieckiem zdolnym, wspomaganie rozwoju.

* Zabawy tematyczne, gry planszowe, zabawy proponowane przez dzieci w kącikach zainteresowań, rozmowy swobodne dzieci.

 

PODWIECZOREK

* Czynności przygotowawczo- higieniczne.

14.15- 14.30 - 4-latki gr. fioletowa i niebieska

14.30-14.45 - 6-latki gr. pomarańczowa/ 3-latki obie grupy - własna sala

14.45-15.00 - 5-latki gr. żółta i zielona

15.00-15.15 - 6-latki gr. czerwona

 

15.15- 17.00

* Zabawy dowolne w sali lub na placu zabaw.

* Rozwijanie zainteresowań i zdolności, wspomaganie rozwoju dzieci, praca indywidualna z dzieckiem.

* Indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju, praca z dzieckiem uzdolnionym

* Konsultacje z rodzicami ( raz w miesiącu w wyznaczonych przez nauczyciela terminach).

* Rozchodzenie się dzieci.