Duchowość Salezjańska

Propozycja wychowawcza św. Jana Bosko

magazyn - Dom Bosko - okladkaSystem wychowawczy św. Jana Bosko, stosowany do dziś w placówkach salezjańskich, a także proponowany na łamach Don BOSCO wychowawcom (także rodzicom) jest niesłychanie skuteczny, wymaga jednak zaangażowania wychowawcy. Ksiądz Bosko wypracowywał go, bazując na chrześcijańskim paradygmacie, w którym wychowanie jest procesem towarzyszenia człowiekowi na drodze rozwoju ku pełni człowieczeństwa. Cechą charakterystyczną pedagogii świętego jest prewencja. Dlatego stworzony przez niego system wychowawczy nazywany jest systemem zapobiegawczym, uprzedzającym lub prewencyjnym.

Więcej...

Cechy wychowawcy salezjańskiego

magazyn - Dom Bosko - okładkaWychowanie salezjańskie domaga się poświęcenia młodym czasu i zaangażowania. Wymaga to duszpasterskiego serca i pedagogicznego rozsądku, solidarności duchowej i wychowawczej przeżywanej na co dzień, zarówno w momentach trudnych, krytycznych, jak i radosnych.

Więcej...

System wychowawczy ks. Bosko

św. Bosko - rysunekSwój styl pracy z młodymi ks. Bosko nazwał systemem prewencyjnym czyli zapobiegawczym. Nie jest on jednak twórcą tego systemu - wynika on z prawa naturalnego zapisanego w sumieniu każdego człowieka, a szczególnie jasno jest on zapisany na kartach Ewangelii. Ksiądz Bosko wskazał możliwość zastosowania tego systemu w różnych formach pracy wychowawczej i pokazał jego skuteczność, którą jest osiąganie przez młodych dojrzałych postaw ludzkich, chrześcijańskich i obywatelskich. Pokazał też, że skuteczność systemu jako metody wychowawczej ma swoje pierwsze źródło w przyjęciu tego systemu jako osobistej drogi rozwoju.

Więcej...