PRZEDSTAWICIELE RODZICÓW 2015/2016

PRZEWODNICZĄCARóża Szcześniak

SKARBNIK: Anna Kicinger/Sylwia Kujawska

PROTOKOLANT: Anna Kozioł

GRUPA FIOLETOWA

Anna  Cyngot
Sylwia  Kujawska
Anna Salwowska

GRUPA NIEBIESKA

Aleksandra Piątkowska

 

GRUPA POMARAŃCZOWA

 

Anna  Kicinger
Joanna Spiechowicz
Karolina Saturska


GRUPA CZERWONA

Anna Kozioł
Andrzej Kozioł
Jolanta Ziomek


GRUPA ŻÓŁTA

Joanna Woźniak
Sylwia  Pokrzywnicka

 

GRUPA ZIELONA

Agnieszka Kowalska
Dominika  Gałecka
Róża  Szcześniak