Historia

Powstanie placówki


Przedszkole Sióstr Salezjanek w Łomiankach powstało 2 października 1985 r. jako odpowiedź na potrzeby środowiska lokalnego. Pierwotnie funkcjonowało jako "Codzienne Oratorium św. Dominika Savio", gdyż nie mogło być oficjalnie zarejestrowane jako placówka dydaktyczno-wychowawcza. Zajęcia odbywały się w jednej grupie liczącej 15 dzieci. Nowo wybudowany obiekt będący własność Zgromadzenia, przeznaczony na funkcjonowanie przedszkola, został z czasem rozbudowany, by odpowiadał wymaganym standardom. Dobudowano m.in. duże pomieszczenie służące za salę gimnastyczną oraz miejsce spotkań z rodzicami. O nowe sprzęty zostały wyposażone sale dla dzieci oraz plac zabaw. Do przedszkola uczęszczało przeszło 70 dzieci

Ze względu na ciągły wzrost zapotrzebowania na wychowanie w duchu chrześcijańskim kilka lat temu podjęto decyzję o budowie nowego budynku. Miejscem nowej siedziby przedszkola od września 2014 roku jest plac po starym kościele, tuż obok kościoła parafialnego. Obecnie do przedszkola uczęszcza 175 dzieci w 8jednolitych wiekowo grupach.