KADRA

s. dr Małgorzata Łukawska – dyrektor

mgr Iwona Janasz - wicedyrektor

mgr A. Brzezińska - nauczyciel

lic. Małgorzata Chojecka – nauczyciel

mgr Ewa Dominiak - logopeda

mgr Kamila Gruszecka - nauczyciel

mgr s. Maria Grażul - nauczyciel

mgr Katarzyna Kępkiewicz - nauczyciel, pedagog

mgr Emilia Kornatowska - nauczyciel

mgr Agata Kozak - nauczyciel

lic. Maria Kozłowska-Gil - nauczyciel

mgr Sylwia Olszewska - nauczyciel

mgr Magdalena Powichrowska - nauczyciel, psycholog

mgr Magdalena Stępień - nauczyciel

mgr Aneta Szlendak - nauczyciel

mgr Magdalena Ucińska - nauczyciel

mgr Małgorzata Wojkowska - nauczyciel

Teresa Bartosińska - pomoc nauczyciela

lic. Julia Kalinina - pomoc nauczyciela

Magdalena Kowalewska - pomoc nauczyciela

Magdalena Leibrant - pomoc nauczyciela

Anna Pietrzak - pomoc nauczyciela

Ewa Ryndak - pomoc nauczyciela

Anna Lenkiewicz - pomoc nauczyciela

Aleksandra Biegaj - pomoc nauczyciela

Marta Stolarska - portierka

s. mgr Justyna Białek- kierownik gospodarczy

Teresa Ostrowska - szef kuchni 

Małgorzata Franiewska - pracownik gospodarczy

Anna Nosażewska - pracownik gospodarczy

 Aneta Roszek - pracownik gospodarczy

Marianna Radomska - pracownik gospodarczy

Anna Ptaszyńska - pracownik obsługi

Marta Kosmalska - pracownik obsługi


ZAJĘCIA DODATKOWE :

mgr Zbigniew Prawecki - nauczyciel gimnastyki korekcyjnej

mgr Anna Krupa - nauczyciel zajęć umuzykalniających

mgr Eliza Chmielewska-Połeć - nauczyciel angielskiego

mgr Ewa Dominiak - logopeda

mgr Magdalena Powichrowska - psycholog

mgr Katarzyna Kępkiewicz - pedagog