tl_files/images/obrazki/swr.jpg

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI

AKCJI „ĆWICZYĆ KAŻDY MOŻE”

 

w Niepublicznym Przedszkolu Sióstr Salezjanek

im. Aniołów Stróżów w Łomiankach.

 

Metodą pracy w Niepublicznym Przedszkolu Sióstr Salezjanek im. Aniołow Stróżów w Łomiankach jest system prewencyjny św. Jana Bosko. Opiera się on na trzech filarach: rozumie, religii i miłości. Koncepcja ta widzi wychowanka globalnie uwzględniając wszystkie jego potrzeby; fizyczne, psychiczne, emocjonalne i duchowe. Wychowawca ks. Jan Bosko uważał, że sport i zabawa są w stanie formować osobowość wychowanka nie tracąc nic z atrakcyjności i bogactwa przeżyć młodego wieku. Dobrze zorganizowane rekreacyjne zajęcia były dla ks. Bosko i jego współpracowników wartościowym sposobem wypełnieniem czasu wolnego chłopców. Zdaniem księdza Bosko „Młodzi nie powinni pozostać bezczynni, gdyż grozi to poważnymi i negatywnymi konsekwencjami dla rozwoju osobowości, jak złe przyzwyczajenia i nawyki, które zwykle rodzą się z braku zajęcia i niemożności zrealizowania własnych zainteresowań”.( cyt. za: Z. Dziubiński, Salezjanie a sport, Warszawa 1998,  s. 143.) Podkreślał, że sport pozwala odreagować trudy codziennego wysiłku, daje możliwość utrzymania dyscypliny, a także moralności i zdrowia. Jeśli dziecko lub młody człowiek zostanie zauroczony sportem, może on stać się twórczy i szlachetny; przeciwnie stanie się melancholijny, zamknięty.

Takie spojrzenie na znaczenie ruchu w życiu dzieci i młodzieży interpeluje również nas, współczesnych wychowawców salezjańskich, by w codziennej pracy z dziećmi i rodzinami promować ruch, poprzez różne aktywności i inicjatywy.

CODZIENNA ZABAWA

W naszym Przedszkolu ruch to podstawa. Każdy poranek zaczynamy od gimnastyki porannej przy muzyce bądź od zabaw integracyjnych. W ciągu dnia, o ile pogoda na to pozwala staramy się dużo czasu spędzać na podwórku, gdzie gramy w piłkę, jeździmy na rowerach, hulajnogach, jeździkach bądź rolkach. Korzystamy ze sprzętu rekreacyjnego: huśtawek, zjeżdżalni, bujaków, karuzel, albo bawimy się w ulubione gry i zabawy ruchowe. Propagujemy również spacery, jako formę spędzania czasu.  Kiedy pogoda nie sprzyja zabawą na podwórku korzystamy z przedszkolnej sali gimnastycznej gdzie również mamy zgromadzony sprzęt sportowy do zabaw.


GIMNASTYKA

Zajęcia gimnastyczne z dziećmi w wieku przedszkolnym stanowią bardzo ważny element edukacji fizycznej. O ich wartości świadczą szerokie możliwości zastosowania gier i zabaw ruchowych, oraz ćwiczeń korekcyjnych, dostosowanych do wieku dziecka. Prostota i przystępność tych form ruchu umożliwia dzieciom przyjemne spędzenie czasu i pozwala na rozwój wzajemnych kontaktów rówieśniczych. Przemyślane i odpowiednio przeprowadzone zajęcia gimnastyczne są ważnym środkiem oddziaływania zdrowotnego i wychowawczego. Dlatego w naszym Przedszkolu zajęcia gimnastyczne dla dzieci odbywają się dwa razy w tygodniu w grupach 12 - 13 osobowych. Poprzez gry i zabawy ruchowe, a także typowe ćwiczenia z korektywy dzieci przyswajają prawidłowe nawyki zdrowotne oraz dobrze się bawią. Pani Joanna Gawryszewska dba o to, aby zajęcia były atrakcyjne,  a dzieci wróciły do sal zmęczone i zadowolone. Ćwiczenia odbywają się z wykorzystaniem różnego rodzaju pomocy: szarf, woreczków, piłek, kocyków, hula – hop itp., a w grupie straszaków lubiących sportową rywalizację także z jej elementami. Celami ogólnymi zajęć gimnastycznych w przedszkolu są:

  • Wspomaganie nauczycieli przedszkolnych w realizacji założeń podstawy programowej na dany rok.
  • Kształtowanie umiejętności nawiązywania i utrzymywania poprawnych kontaktów z innymi dziećmi i dorosłymi.
  • Kształtowanie poczucia przynależności do swojej społeczności ( przedszkola).
  • Kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie.
  • Kształtowanie estetyki ruchu.
  •  Harmonijny i wszechstronny rozwój dziecka.

 

 

BASEN

W naszym przedszkolu dzieci z grupy 4 i 5 latków uczestniczą raz w tygodniu w zajęciach na basenie. Młodsze i starsze przedszkolaki pod fachowym okiem instruktorów i w obecności ratownika systematycznie korzystają z zabaw w wodzie. Czuję się tam jak przysłowiowe „ryby”. Zajęcia polegają na intensywnych, ciekawych ćwiczeniach i zabawach oswajających z wodą urozmaiconych zabawkami, elementami pomocniczymi do nauki pływania: deski, makarony, piłki gumowe różnej wielkości, obręcze, zabawki do wyławiania pod wodą. Wszelkie ćwiczenia i zabawy są wyjaśniane i demonstrowane przez instruktora lub uczestników. Zajęcia na basenie są dla dzieci źródłem radości i zadowolenia a przy okazji  spełniają również cały szereg innych zadań:

ZAJĘCIA UMUZYKALNIAJĄCE

Zajęcia umuzykalniające w naszym Przedszkolu odbywają się dwa razy w tygodniu - w każdej grupie wiekowej. Prowadzi je p. Anna Krupa. Oprócz śpiewania i gry na instrumentach, dzieci poznają świat muzyki głównie poprzez ruch, który łączony jest ze słuchaniem muzyki. Biologiczna potrzeba ruchu jest tak ważnym czynnikiem rozwoju, iż niejako w sposób naturalny, sam ruch zajmuje centralne miejsce w wielu metodach wychowania muzycznego. Korelacja treści programowych wychowania muzycznego i fizycznego w przedszkolu, przejawia się wykorzystywaniem na zajęciach umuzykalniających różnorodnych metod pracy z dziećmi. Do najczęściej stosowanych należą systemy wypracowane miedzy innymi przez Carla Orffa, Emila Jaques - Dalcroze'a, Batii Srauss, Rudolfa Labana, Weronikę Sherborne.

Rytmika prowadzona dla dzieci już od najwcześniejszych, przedszkolnych lat pomaga stymulować ich prawidłowy rozwój, może stać się podłożem dla rozwoju życiowej pasji. Aktywność fizyczna w połączeniu z muzyką przynosi dziecku ogromne korzyści. Ćwiczenia rytmiczne wzmacniają mięśnie dziecka, jego koordynację i równowagę, pomagają utrzymać prawidłowa postawę, kształtują w dziecku poczucie rytmu, nadają jego ruchom precyzję i płynność, nie powodując przy tym nadmiernego zmęczenia. Oprócz tego zajęcia rytmiczne są także okazją do kształtowania prawidłowej dykcji, słuchu muzycznego i wyobraźni oraz nauki grania na prostych instrumentach muzycznych. Ćwiczenia muzyczne i taneczne, poprzez naukę piosenek, czy konieczność wykonywania odpowiednich sekwencji ruchów, rozwijają pamięć wzrokową, słuchową i ruchową dziecka, poprawiają koncentrację, spostrzegawczość, pobudzają inwencję twórczą. Dzieci uczestniczące w zajęciach rytmicznych lepiej poznają własne ciało i mają większe wyczucie przestrzeni. Przez taniec, dzieci uczą się także przeżywania i wyrażania emocji. Poprzez grupowe wykonywanie ćwiczeń rytmicznych, śpiew i taniec, nieśmiałe dziecko może wzmocnić wiarę we własne siły, lepiej zintegrować się z rówieśnikami. Ponadto taniec uczy dzieci cierpliwości, dyscypliny, samokontroli, akceptacji samego siebie i innych, a także szacunku dla słabszych fizycznie rówieśników. Poprzez harmonijnie i rytmicznie wykonywane ruchy może również łagodzić zaburzenia w zachowaniu dziecka. Widać, więc, że systematyczny udział w zajęciach z rytmiki wpływa korzystnie na rozwój emocjonalny i osobowościowy dziecka, a co za tym idzie, pomaga dziecku w późniejszym funkcjonowaniu w szkole.

 

OBSZAR NR 3: EDUKACJA ZDROWOTNA

PROMOCJA ZDROWEGO ODŻYWIANIA SIĘ

W naszym Przedszkolu promuje się zdrowe jedzenie. Do posiłków podawane są świeże warzywa - całe lub w postaci przepysznych sałatek. W ramach drugiego śniadania – dzieci przegryzają świeże owoce lub warzywa. Podczas zajęć często również same pieką ciasta lub robią sałatki.

 

PRZEDZKOLE BIERZE UDZIAŁ W NASTĘPUJĄCYCH OGÓLNOPOLSKICH PROGRAMACH EDUKACJI ZDROWOTNEJ

AKADEMIA AQUAFRESH

W tym roku po raz kolejny nasze Przedszkole przystąpiło do ogólnopolskiego programu edukacji zdrowotnej dla przedszkolaków „Akademia Aqufresh” . Program ten podejmuje tematykę profilaktyki higieny jamy ustnej.

AKADEMIA ZDROWEGO PRZEDSZKOLAKA

Nasze przedszkole po raz kolejny brało udział w akcji Akademii Zdrowego Przedszkolaka Tym razem w V edycji Piramidy Żywienia Przedszkolaka - „Zboża zjadamy, energię z nich mamy.” Udział w zajęciach, które odbyły się na przestrzeni dwóch miesięcy: października i listopada 2013 r. wzięły dzieci cztero- i pięcioletnie. Nasza wiedza z zakresu prawidłowego odżywiania zdobywana była poprzez badania, doświadczenia i obserwację. Dzieci dowiedziały się, czym jest „piramida żywienia”, odwiedziły piekarnię, piekły chleb, zrobiły makaron, piekły ciasto i ciasteczka itd… Przedszkolaki z zainteresowaniem poznawały historię poszczególnych produktów zbożowych, śledziły losy bohaterów z proponowanych bajek oraz aktywnie uczestniczyły w zabawach ruchowych.  Efektem tej akcji jest zdobyta przez dzieci wiedza na temat stosowania działań prozdrowotnych, m. in. prawidłowego sposobu odżywiania się oraz aktywności fizycznej. Zaobserwowano, iż przekazane wiadomości skutecznie dotarły do dzieci, gdyż często dzielą się swoją wiedzą szczególnie w określaniu produktów, jako zdrowe lub nie.

 

Certyfikat - Akademia Zdrowego Przedszkolaka

SPOTKANIE Z DIETETYKIEM

Zorganizowane w przedszkolu dn. 16. 10. 2013 r. miało na celu promocję zdrowego stylu życia. Osoba prowadząca, oprócz spostrzeżeń dotyczących dziecięcej diety, podkreślała wagę ruchu, jako środka służącego wspomaganiu zdrowego stylu życia.

 

Spotknaie z dietetykiem

MAMO, TATO, WOLE WODĘ!

Nasze Przedszkole przystąpiło do ogólnopolskiej kampanii zdrowotnej „ Mamo, tato, wolę wodę !”z inicjatywy  Żywiec Zdrój S.A. pod merytorycznym patronatem Instytutu Matki i Dziecka i Instytutu Żywności Żywienia, której celem jest podkreślenie  roli wody w codziennej diecie dziecka  i kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych wśród najmłodszych oraz promowanie zdrowego stylu życia i aktywności ruchowej. Założeniem kampanii jest edukacja dzieci i ich rodziców. Zaangażowanie w realizację programu nie pozostaje bez wpływu na rozwój ich sfery emocjonalnej  i poznawczej oraz przyczynia się do kształtowania wśród nich prawidłowych nawyków żywieniowych i właściwych postaw społecznych.

Dyplom - Mamo, tato wolę wodę

OBSZAR NR 4: KWALIFIKACJE I DOSKONALENIA WYCHOWAWCÓW EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ

Certyfikaty

Warsztaty taneczne

Warsztaty taneczne

Warsztaty taneczne

Warsztaty taneczne

OBSZAR NR 6: ZAJĘCIA ZORGANIZOWANE

LIGA PRZEDSZKOLAKA

Kolejny rok podjęliśmy współpracę z Integracyjnym Centrum Dydaktyczno-Sportowym w Łomiankach, które jest organizatorem międzyprzedszkolnych zawodów sportowych w naszym regionie pod nazwą „Liga Przedszkolaka”. Liga Przedszkolaka jest cyklicznym wydarzeniem sportowym organizowanym przez ICDS oraz współorganizowanym przez CH Auchan Łomianki. Najstarsza grupa dzieci z naszego przedszkola cztery razy w roku bierze udział w sportowej rywalizacji. Przedszkolaki podczas jej trwania mają możliwość wykazania się swoją sprawnością fizyczną, spostrzegawczością i szybkością w różnych konkurencjach sportowych. Każda edycja Ligi Przedszkolaka ma inny charakter i ciekawy motyw przewodni. We wrześniu dzieci z naszego przedszkola zdobyły 2 miejsce w grudniu 8 a w marcu 4. Na widowni zawsze kibicują nam nasi wspaniali rodzice.

Dyplomy

Dyplom Liga Przedszkolaka 2013

Dyplom Liga Przedszkolaka 2013

Dyplom Liga Przedszkolaka 2014

WYJŚCIE DO SALI ZABAW „HAPPYLAND”

Okazjonalnie korzystamy z sali zabaw „HappyLand” w Łomiankach, gdzie na dzieci czekają m.in. basen z piłeczkami, zjeżdżalnie tubowe, proste armatki pneumatyczne, drzewa do wspinania  i wiele innych atrakcji. Każde takie wyjście wiąże się z ogromem radości na twarzach naszych dzieci. W tym roku udało nam się tam być w lutym.

OBSZAR NR 8: AKTYWNOŚĆ Z UDZIAŁEM RODZINY

PIELGRZYMKA ZAWIERZENIA I ZABAWY INTEGRACYJNE Z RODZICAMI

Tradycją naszego Przedszkola jest Pielgrzymka Zawierzenia, która odbywa się w październiku, w pobliżu święta Aniołów Stróżów - patronów naszego Przedszkola. W tym roku rodziny z przedszkola udały się do Czerwińska, gdzie po wspólnej modlitwie w Sanktuarium Matki Bożej był czas na ruch na świeżym powietrzu podczas rodzinnych zabaw. To wydarzenie dało rodzinom możliwość aktywnego zagospodarowania wolnego czasu i  okazję doświadczania radości, szczególnie dzieciom, które bardzo lubią zabawy ruchowe z rodzicami. Zabawy zostały przygotowywane przez nauczycielki i w zależności od ilości uczestników modyfikowane, aby każdy mógł włączyć się w nie..

TYDZIEŃ MISYJNY

Projekt pod nazwą TYDZIEŃ MISYJNY, który również wpisał się w tradycję naszego Przedszkola, przeżywamy pod koniec października. On również stwarza możliwości do ruchu i zabawy całych rodzin. W zależności od tematu spotkania prowadzący zabiera uczestników na wyprawę przez dżunglę, gdzie jest wiele przeszkód do pokonania lub daleką podróż do Afryki, gdzie czasami trzeba uciekać szybko przed zwierzętami. I tak w tym roku odbyły się spotkania pełne kolorów, ruchu i zabawy:

  •  „MISYJNE PODRÓŻE” - zajęcia otwarte dla rodziców dzieci 4 i 5 letnich. 
  • „AFRYKAŃSKA PODRÓŻ” - zajęcia otwarte dla rodziców dzieci z grupy 3 –latków 

 Przez takie formy zabawy ruch kojarzy się dzieciom i rodzicom bardzo przyjaźnie, dzięki czemu pojawiają się nawyki aktywnego spędzania czasu wolnego

 

ŚWIĘTO BABCI I DZIADKA  

18 stycznia zaprosiliśmy do przedszkola naszych kochanych seniorów, żeby uroczyście świętować Dzień Babci i Dziadka. Wiemy, że ruch to zdrowie, więc po raz kolejny to wydarzenie zostało połączone z balem karnawałowym. Były tańce, rodzinne konkursy i wiele, wiele radości…

DZIEŃ DZIECKA

Dzień Dziecka w naszym Przedszkolu również jest przeżywany z Rodzinami i zorganizowany tak, by nie zabrakło wspólnych zabaw na świeżym powietrzu. Ostatnie świętowanie Dnia Dziecka odbyło się w Centrum Dydaktyczno - Sportowym im. Jana Pawła II w Łomiankach. Po przedstawieniu Pinokio w wykonaniu Rodziców, wszyscy udali się na pobliski Orlik, gdzie po zabawach ruchowych prowadzonych przez nauczycielki odbył się mecz piłki nożnej dla Tatusiów, turniej badmintona dla Mam i chętnych dzieci, zwycięzcy otrzymali w nagrodę sprzęty rekreacyjne, aby w domu móc ćwiczyć sportowe umiejętności   


WCZASOREKOLEKCJE

Wczasorekolekcje to oferta naszego przedszkola dla Rodzin obejmująca czas wakacyjny. Kilkudniowy wypoczynek łączy górskie wędrówki z warsztatami psychologiczno – pedagogicznymi i religijnymi dla Rodziców. Dzieci i młodzież również mają spotkania tematyczne. Plan dnia jest tak skonstruowany, że po śniadaniu Rodziny pod okiem przewodnika udają się na wyprawę natomiast po obiedzie każda grupa; rodzice, młodzież i dzieci ma swoje zajęcia z osobami prowadzącymi. Wieczory są wypełnione rodzinnymi zabawami na świeżym powietrzu. W powiedzeniu „W zdrowym ciele zdrowy duch” – można zamknąć idee wczasorekolekcji.