Charyzmat

Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki uczestniczy w posłannictwie Chrystusa Dobrego Pasterza, realizując w Kościele dzieło wychowania chrześcijańskiego właściwego systemowi prewencyjnemu.

 Hasło:  da mihi animas cetera tolle,

które uczyniło ks. Bosko i matkę Mazzarello
całkowitym darem dla młodzieży
jest duszą naszej misji wychowawczej


 

 

 

Żyjąc we wspólnocie poprzez profesję zakonną włączone jesteśmy
w zbawczą misję Chrystusa w Kościele

 

Pracujemy dla Królestwa Bożego podejmując różne formy pracy
edukacyjno-wychowawczej i opiekuńczej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Istotą duchowości Zgromadzenia Córek Maryi Wspomożycielki jest duch Mornese - synteza drogi do świętości, która została wskazana przez pierwsze siostry - Córki Maryi Wspomożycielki.
Duch Mornese, to atmosfera domu – wspólnoty:
pełna gorliwości, zapału, radości.

 

 

Salezjanka dąży do świętości razem z młodymi ludźmi i wspólnotą w której żyje.