ORGANIZACJA:

 

 

 

Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny z wyjątkiem przerwy w okresie wakacji ustalonej przez organ prowadzący. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku.

  • Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat.
  • W oddziale przedszkolnym jest nie więcej niż 25 dzieci (w szczególnych przypadkach może być zwiększona).
  • Przedszkole przewidziane jest dla 180 dzieci (ośiem oddziałów)
  • Organizacje pracy w ciągu dnia określa ramowy rozkład dnia opracowany przez dyrektora placówki.
  • W przedszkolu prowadzone są zajęcia dodatkowe
  • W okresie ferii szkolnych, czy dyżuru wakacyjnego przy zmniejszonej liczbie dzieci w przedszkolu dopuszcza się zmniejszenie ilości oddziałów.
  • Przedszkole zapewnia cztery posiłki dziennie: śniadanie, drugie śniadanie, obiad i podwieczorek.
  • Przedszkole jest czynne w godzinach od 7.00 - 17.00
  • Przyprowadzanie dzieci odbywa się w godzinach od 7.00 - 8.30, odbiór zaś pomiędzy 15.00 - 17.00. W pozostałych godzinach drzwi przedszkola pozostają zamknięte ze względu na bezpieczeństwo dzieci. Wszelkie informacje telefonicznie można przekazywać do godz. 8.30