KADRA

s. dr Małgorzata Łukawska – dyrektor

mgr Iwona Janasz - wicedyrektor

mgr Magdalena Ucińska– nauczyciel

lic. Małgorzata Chojecka – nauczyciel

mgr Kamila Gruszecka - nauczyciel

mgr s. Maria Grażul - nauczyciel

mgr Katarzyna Kępkiewicz - nauczyciel

mgr Emilia Kornatowska - nauczyciel

mgr Sylwia Olszewska - nauczyciel

mgr Małgorzata Wojkowska - nauczyciel

mgr Agata Kozak - nauczyciel

mgr Anna Baczyńska - nauczyciel

Anna Pietrzak - pomoc nauczyciela

Ewa Ryndak - pomoc nauczyciela

Anna Lenkiewicz - pomoc nauczycielqa

Aleksandra Biegaj - pomoc nauczyciela

s. Magdalena Bieniek - pomoc nauczyciela

Marta Stolarska - portierka

s. mgr Justyna Białek- kierownik gospodarczy

Teresa Ostrowska - kucharka

Barbara Bogucka - pomoc kucharki

Aneta Roszek - pracownik obsługi

Marianna Radomska - pracownik obsługi

Anna Ptaszyńska - pracownik obsługi


ZAJĘCIA DODATKOWE :

mgr Zbigniew Prawecki - nauczyciel gimnastyki korekcyjnej

mgr Anna Krupa - nauczyciel zajęć umuzykalniających

mgr Eliza Chmielewska-Połeć - nauczyciel angielskiego

mgr Ewa Dominiak - logopeda

mgr Julita Sadowska-Syta - psycholog