ZBIERAJ BATERIE !

Ogólnopolski Program Edukacyjny

 ZBIERAJ BATERIE! to długofalowy, ogólnopolski program edukacyjny dla placówek oświatowych na temat prawidłowego pozbywania się zużytych baterii i akumulatorów. Ze względu na znaczenie edukacji ekologicznej we współczesnym świecie, program inicjuje szereg wartościowych działań, mających na celu zapoznanie dzieci i młodzieży z wybranymi problemami z zakresu ochrony środowiska naturalnego.


Program ZBIERAJ BATERIE! poprzez praktyczne działania oraz systematyczną edukację ekologiczną zachęca dzieci i ich rodziny do właściwego postępowania z odpadami niebezpiecznymi oraz przekonuje do przyjaznych środowisku naturalnemu postaw i nawyków.

Więcej informacji o programie na stronie www.ecowyobraznia.pl/baterie

Wróć