Aktualności

Znać i naśladować Ks. Bosko

2012-02-05

Blok I PASTERZ I OWCA „SZUKAM CIĘ! GDZIE JESTEŚ?” przypowieść o zagubionej
owcy - bibliodrama
Blok II NAMIOT SPOTKANIA – czas na osobistą modlitwę słowem Bożym
Blok III W SWOIM CZASIE WSZYSTKO ZROZUMIESZ sen z 9 roku życia
Blok IV ZNAĆ I NAŚLADOWAĆ KS. BOSKO - sylwetka św. Jana Bosko
Blok V „JA KREŚLĘ SZKIC, A TO WY WYPENICIE KOLORAMI…” Dzielenie się
doświadczeniem pracy w przedszkolu
Blok V „ZAUFAJCIE MARYI, A ZOBACZYCIE CO TO SĄ CUDA…” – modlitwa ze
Wspólnotą Sióstr

Spotkanie było okazją do odnowienia zapału i pasji, by tak jak ks. Bosko pracować dla dobra młodych. Wymiana doświadczeń pozwoliła na powstanie nowych pomysłów i propozycji współpracy na przyszłość. Z radością więc idziemy dalej za ks. Bosko noga w nogę…

Wróć