Aktualności

200-lecie urodzin księdza Bosko

2014-09-01

Otwarcie tych obchodów stanowi znaczący i od dawna oczekiwany moment przez tych wszystkich, którzy podzielają charyzmat salezjański.  Miejscem inauguracji było Castelnuovo Don Bosco, gdzie urodził się i żył ojciec, nauczyciel i przyjaciel młodzieży.

 

Przesłanie Przełożonego Generalnego ks. Generała Fernández Artime do Rodziny Salezjańskiej

https://www.youtube.com/watch?v=XTi5ADDdCbY#t=312 

Co nam da ten rok?

tl_files/images/obrazki/aktualnosci/jubileusz_odpust.jpg

“Rok obchodów dwusetlecia daje nam okazję do wzmocnienia Rodziny Salezjańskiej pod względem duchowym i apostolskim, jak również – sprawienia, by był bardziej widoczny ten wielki ruch, który został powołany przez Księdza Bosko. Jego osoba pozostaje dla nas źródłem inspiracji. Będzie rzeczą interesującą ukazanie wyzwań, problemów, potrzeb, oczekiwań ówczesnej młodzieży i porównanie ich z obecnymi, aby w ten sposób dostarczyć nie tyle odpowiedzi Księdza Bosko, co naszych własnych, ukierunkowanych na zaproponowany przez niego wzorzec (…). Naszym zamiarem jest przyjęcie i przekazanie wielkości charyzmatu Księdza Bosko, który nie należy tylko do salezjańskiego świata, ale do całego Kościoła i społeczeństwa”. To słowa ks. Ceredy.

 

Odpusty z okazji Dwusetlecia urodzin Ks. Bosko

http://salezjanie.pl/wiadomosci/odpusty-z-okazji-dwusetlecia

Wróć