Aktualności

BOŻE MIŁOSIERDZIE DLA CAŁEGO ŚWIATA

2013-10-20

TYDZIEŃ MISYJNY

Dojrzałość i solidność wiary poznaje się po gotowości i umiejętności dzielenia się nią z innymi ludźmi – pisze Franciszek w swym pierwszym przesłaniu na Światowy Dzień Misyjny. Będzie on obchodzony 20 października i zbiegnie się w czasie z ostatnim etapem Roku Wiary. W tym kontekście Papież przypomina, że wiara chrześcijańska jest przeznaczona dla wszystkich. Dlatego nie możemy jej zachować jedynie dla siebie, ale powinniśmy się nią dzielić z innymi.

Franciszek przypomina, że działalność misyjna jest zadaniem każdego ochrzczonego, a misyjność jest istotną cechą życia chrześcijańskiego. Papież przyznaje, że dzieło ewangelizacji napotyka na przeszkody nie tylko na zewnątrz, ale również wewnątrz samej wspólnoty Kościoła. Od głoszenia wszystkim orędzia Chrystusa powstrzymują nas słaby zapał oraz brak radości, odwagi i nadziei. Niekiedy sądzi się jeszcze, że głosząc prawdę Ewangelii, zadaje się gwałt ludzkiej wolności – pisze Franciszek. Odpowiadając na ten zarzut przypomina, że Chrystus właśnie po to przyszedł, by wskazać ludziom drogę zbawienia, a tę misję powierzył również nam. Kiedy w świecie nie głosi się Ewangelii, na pierwszym miejscu górę biorą przemoc, kłamstwo i błąd.

tl_files/images/obrazki/aktualnosci/s_roszkowska_teresa_8-Sudan (4).jpgOjciec Święty przypomina również, że jedną z głównych zasad ewangelizacji jest jej kościelność. Nie można głosić Chrystusa bez Kościoła – napisał Papież, zaznaczając, że ze zjednoczenia z Kościołem wynika też moc misjonarza. Franciszek wskazuje też na szczególną potrzebę głoszenia Ewangelii w naszej epoce, naznaczonej przez różnorakie kryzysy. Człowiek naszych czasów potrzebuje niezawodnego światła, które oświeci mu drogę. Takie światło może dać tylko spotkanie z Chrystusem.

Na marginesie tegorocznego orędzia na Światowy Dzień Misyjny Franciszek przypomina o chrześcijanach, którzy w różnych regionach świata mają problemy z otwartym wyznawaniem własnej wiary. Papież nazywa ich
odważnymi świadkami, którzy z apostolską wytrwałością znoszą dziś współczesne formy prześladowań. Niekiedy ryzykują nawet życiem, by dochować wierności Ewangelii Chrystusa – pisze Ojciec Święty, przypominając, że dziś Kościół ma więcej męczenników niż w pierwszych wiekach chrześcijaństwa.Tekst zaczerpnięty: http://pl.radiovaticana.va/news/2013/08/06/pierwsze_or%C4%99dzie_papie%C5%BCa_franciszka_na_%C5%9Bwiatowy_dzie%C5%84_misyjny/pol-717638

 

Całość Orędzia Ojca Świętego Franciszka na Niedzielę Misyjną 2013

http://misje.archwarmia.pl/assets/Uploads/Tekst-Ordzia-na-wiatowy-Dzie-Misyjny-2013.pdf

Wróć