Aktualności

JESTEŚMY PRZEDSZKOLEM W RUCHU

2014-05-31

Nasze Przedszkole spełniło wymagania Ogólnopolskiej Akcji Ministra Edukacji Narodowej „Ćwiczyć każdy może” zorganizowanej w ramach Roku Szkoły w Ruchu i tym samym uzyskało tytuł "PRZEDSZKOLA W RUCHU".

Głównym celem działań przy

jętych przez Przedszkole były przedsięwzięcia rozwijające aktywność ruchową, promujące zdrowy styl życia oraz kształtowanie postaw prozdrowotnych. W akcję zaangażowane były nie tylko dzieci, ale także ich środowisko rodzinne – rodzice, rodzeństwo i dziadkowie. Najważniejsze dokonania dotyczyły takich obszarów jak: wychowanie fizyczne, zajęciana basenie, aktywność w gronie rodziny, zawody sportowe, konkursy oraz akcje promujące zdrowy tryb życia. Wszystkie działania zostały udokumentowane i opisane w sprawozdaniu przesłanym do Ministerstwa.

Zapraszmy do zapoznania się z relacją z przebiegu akcji:  http://www.lomianki.edu.pl/cwiczyc-kazdy-moze.html


Wróć